Makat Apsesi ve Anal Fistül

Makat Apsesi ve Anal Fistül

Makat fistülü rahatsızlığı anal kanal ve deri arasında sağlıklı bireylerde bulunmayan bir kanaldır.  İç kısımdaki ağzı kalın bağırsağın son alanına granulasyon dokusu ile açılma sağlar, dış ağzı deride akıntı ve şişlikle kendini gösteren bir oluşumdur. Anal fistül oluşup gelişen hastalarda, çoğunlukla  kanlı ve sarı renkli, kokulu iltihabi akıntı  gibi şikayetler veya anal apseler olur.  Perianal fistül rahatsızlığı daha çok 20-30 yaş arası bireylerde görülmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir.

Anal fistül hastalığının oluşma sebepleri;  hastalığın oluşum ve gelişim sebepleri arasında en önemlisi perianal apselerdir.  Anal kanal etrafında anal kanalın kayganlaştırıp dışkılamanın rahatlığını sağlayan anal bezler vardır.   Bezler anal kanal içine salgılarını boşaltırlar sonuç olarak bu bezlerin iltihaplanması perianal apselerin oluşmasına neden olur. Bu apselerin tam iyileşmeme durumu da anal fistülleri oluşturur. Apselerin oluşmasında kişisel hijyenin etkisi gösterilmemiştir.

Anal fistül rahatsızlığının erken ve geç belirtileri;  erken belirtisi apse tedavi edildikten sonra  akıntının iki aydan uzun süre devam etmesidir.  Hastalığın geç belirtisi apse tedavisinin akabinde akıntı ve yara düzelmiş olmasına rağmen, apselerin sık olarak tekrar etmesidir.  Anal fistül problemi farklı hastalıkların belirtisi olarak da görülmektedir. Fistüller inflamatuvar barsak hastalığı denilen chron ya da ülseratif kolit gibi hastalıkların bulgusu olarak da karşımıza çıkabilmektedir.  Anal fistül hastalığı; anal kanal kanserleri, bartholin kist apseleri, tüberküloz, hidradenit, yağ kistler, ve chron hastalığı ile karışabilmektedir.

 

Fistül rahatsızlığı  dört grupta sınıflandırılırlar:

 

1. İnter-sfinkterik fistül: Makat fistüllerinin en sık olan türüdür ve % 70′ini oluştururlar.

 

İç makat kası (internal anal sfinkter) ile dış makat kası (eksternal anal sfinkter) arasında yer alırlar.

2. Trans-sfinkterik fistül: Makat fistüllerinin % 20’sini oluşturur.

 

Dış makat kasını (eksternal anal sfinkter) kat ederek iskio-rektal çukura açılır ve oradan da makat derisine (perine) uzanır.

3. Supra-sfinkterik fistül: Makat fistüllerinin % 3-4’ünü oluşturur.

Anal kriptalardan çıkarak, makat kaslarının tamamını çevreledikten sonra iskio-rektal çukura açılır.

4. Ekstra-sfinkterik fistül: Makat fistüllerinin % 1’ini oluşturur.

Makat kaslarını ve dışkı tutmada çok önemli yeri olan levator ani kasına (leğen kemiği tabanını saran kas) ve oradan da rektum adı verilen bağırsağa uzanırlar.

Teşhis sırasında fizik muayene bulgularının yanında radyolojik yöntemlere başvurarak fistüllerin tedavi öncesi sınıflandırılması önemlidir.

Makat Apsesi

Makat bölgesindeki apse  anüs kanalındaki dişli çizgiye açılan 4-10 adet salgı bezinin tıkanması ve iltihaplanması sonucu gelişir. Yüzde 10 oranında kalın barsak iltihapları, aşırı ishal durumu makatta apse gelişmesine sebep olabilmektedir. Makat apsesi rahatsızlığı; erkeklerde kadınlara oranla  daha sık görülmektedir. Makat apselerinin büyük çoğunluğunda daha önceden geçirilmiş bir apse öyküsü vardır, makatta oluşan tedavi edilmediği sürece sıklıkla tekrar eder.

Makat apsesinin belirtileri;  makat apsesi problemi genel olarak makat bölgesinde yoğun  ağrı, şişlik, üşüme ve titreme ile kendini  belli eder.  Şikayetler dışkılama alışkanlığı ile ilgili değildir, ateş görülebilir. Bu duruma ek olarak; anüs etrafında kaşıntı ve iltihabi akıntı şikayetleri  halsizlik eşlik edebilir. Kendiliğinden ya da cerrahi yöntem ile apse boşalabilir bunun sonucu ağrı ve basınç hafifler.  Makat apseleri sonucu her zaman fistül gelişir mi;  makat apseleri sonucu her zaman fistül oluşmaz. Bu vakaların yaklaşık %40-50’sinde makat fistülü gelişir . Hangi tür apsenin fistüle dönüşeceği konusunda bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Makat yanından akıntı 2-3 ay  kadar bir süre ile deva ederse makat fistülü tanısı konur.

 

Makat apsesinin hangi tipleri vardır?

Alçak apseler

• Perianal: % 40

• İntersfinkterik: % 40

• İskiorektal: % 20

Yüksek apseler

• Supralevator: % 6

• Submukozal: % 3

Atnalı apse nedir?

En komplike apse türüdür. Makat apseleri intersfinkterik boşluk, iskioanal boşluk veya supralevator boşluktan kaynaklanabilirler. Apsenin boşaltılmasını takiben, seton uygulaması yapılabilir.

 

Anal fistül hastalığının tedavisinde ameliyatsız tedavi tavsiye edilir. Bu yöntemde lazer gibi acısız ve kesisiz yöntemler kullanılır. Ayrıca cerrahi semptomlar görülmez.

Ameliyatsız tedavi yönteminin avantajları şu şekilde sıralanabilir;

 

- Ameliyatsız tedavi kesi işlemi olmaz. Kesi olmadığı için gaz ve dışkı kaçırma sorunları görülmez.

- Lokal anestezi uygulanır. Kişi narkozun yan etkilerine uğramamış olur.

- İşlem 5-10 dakika gibi kısa bir sürece yapılır.

- İşlem bittikten sonra hastalar aynı gün normal yaşantısına geri dönebilir. Yatağa bağlı yaşamak zorunda kalmazlar.

- Ameliyatsız tedaviler her hastaya uygulanabilir. Tedaviler kalıcı şekilde uygulanmaktadır.

- Müdahale sonrası hissedilen acı ise minimal bir seviyededir.

Anal Fistül ile ilgili sorularınız için 7/24 hizmet veren çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezi telefon numarası: 444 8 623

 

 Randevu ve Bilgi İçin 7/24 Çağrı Merkezimizi Arayın 444 8 623